Kehittämishanke Valkjärven kunnostamiseksi

Valkjärvi- yhdistys on yhteistyössä Uudenmaan ympäristökeskuksen, Juornaankylän ja Pakilan yhteisten vesialueiden osakaskuntien ja Askolan ja Myrskylän kuntien ympäristötoimen kanssa käynnistänyt järven kunnostamishankkeen. Hankkeen tarkoituksena on laatia suunnitelmat, joiden perusteella ryhdytään järkeviin ja kustannustehokkaisiin järven kunnostustoimenpiteisiin. Lisäksi tarkoituksena on parantaa alueella toimivien ihmisten tietoisuutta järven tilasta ja sen kunnostamisesta. Tärkeimänä tavoitteena on saada järvellä esiintyvät sinileväkukinnot kuriin.

Hankkeeseen kuuluu myös järven koehapettaminen, joka on käynnistynyt elokuussa 2009 ja sitä jatketaan talven yli ja ensi kesänä. Laite on ollut lokakuun pois päältä, mutta se käynnistään taas ennen jäiden tuloa. Laite pitää järvellä avannon avoimena läpi talven. Avanto tullaan merkitsemään hyvin, ettei se aiheuta kenellekään mitään haittaa.Ilmastin on laite, joka nostaa syvänteen hapetonta vettä pintaan ja ilmastaa sen. Syvänteen hapettomat olosuhteet ovat haitallisia järven tilalle, koska ne osaltaan aiheuttavat sinilevän esiintymistä järvellä.

Hapettaminen toimii järven kunnostamismenetelmänä, koska sen avulla mm. :
– turvataan kalojen ja niiden ravintoeläinten elämän edellytyksiä
– estetään hapettomien toimintojen tapahtuminen, kuten haitallisten tai myrkyllisten yhdisteiden kuten ammoniumin, rikkivedyn ja metaanin syntyminen
– vähennetään fostorin sisäistäkuormitusta ja sen aiheuttamia rehevyyshaittoja
(Lähde: Ulvi ja Laakso 2004: Järvien kunnostus)

Hankkeesta saadaan seuraavat tuotokset: happipitoisuustutkimus, sedimenttitutkimus, hapetussuunnitelma, kalastuksen hoitosuunnitelma, kasvillisuuden poistosuunnitelma, koehapetuksen tulokset, roskakalan koekalastuksen tulokset (roskakalanpyyntikatiskat 11kpl ja nuottaus 2 päivää), järven suojelemisesta kertovat infotaulut suunnitellaan yleisille uimarannoille, välitiedotteet kohderyhmille, loppuraportti ja lehtikirjoituksia paikallislehdissä.

Lisätietoja: Saara Lilja-Rothsten, puh: 040-5648971 (saara.lilja@helsinki.fi)