Juornaankylän koulun vanhempainyhdistys

sihteeri: Soila Korhonen, 040 7109165

Jäseninä ovat kaikki oppilaiden vanhemmat ja huoltajat.

Vanhempainyhdistys on perustettu vuonna 1993. Yhdistyksen tehtävänä on edistää oppilaiden ja vanhempien sekä koulun välistä yhteistoimintaa esim. keräämällä varoja uintimatkoille ja teatteriin. Tarkoituksena on myös tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa asioissa sekä tukea koteja ja koulua pyrkimyksessä luoda lapsille hyvä oppimis- ja kasvuympäristö.

Vanhempainyhdistys kerää varoja mm. leirikoulua ja erilaisia retkiä varten myymällä mm. WC- ja talouspaperia sekä keräämällä sanomalehtipaperia ekopisteen vihreään lavaan.