Valkjärvi-yhdistys

puheenjohtaja: Saara Lilja-Rothsten, 040 1725366
sihteeri: Hanna Mäkelä, 0400 536690

Valkjärvi-yhdistyksen tarkoituksena on edistää vesiensuojelullisia toimenpiteitä Valkjärven säilyttämiseksi puhtaana ja kelvollisena virkistys- ja kalastuskäyttöön. Jäsenistö koostuu pääosin Juornaankylän ja Pakilan alueella kiinteistön omistavista henkilöistä. Yhdistyksellä on n. 40 jäsentä.

Yhdistyksen ja Uudenmaan ympäristökeskuksen yhteistyönä seurataan veden laatua ja levien esiintymistä säännöllisesti. Kalakantaa hoidetaan yhdessä Yhteisten alueiden osakaskuntien kanssa. Valkjärvi-yhdistys on myös viime vuosina järjestänyt Juornaankylän kylärannassa kokkojuhlan juhannusaattona.

Valkjärvi- yhdistys on yhteistyössä Uudenmaan ympäristökeskuksen, Juornaankylän ja Pakilan yhteisten vesialueiden osakaskuntien ja Askolan ja Myrskylän kuntien ympäristötoimen kanssa käynnistänyt järven kunnostamishankkeen vuosille 2020-2022.

Katso lisää https://www.facebook.com/valkjarviyhdistys

Kehittämishanke Valkjärven kunnostamiseksi